O nás

Jsme zoologové a ochránci přírody bojující proti nezákonnému obchodu s divokými zvířaty a usilující zejména o ochranu luskouna ostrovního (Manis javanica). Na ostrově Sumatra v Indonésii od roku 2014 vedeme neziskovou organizaci, v rámci níž bylo postaveno záchranné a rehabilitační centrum pro zabavená zvířata s cílem navracet je zpět do divočiny. Toto centrum je v současné době v rámci nového záchranného programu Trenggiling Conservation Program rozšiřováno o karanténní a rehabilitační výběhy pro luskouny, unikátní živočichy, kteří jsou dnes považováni za nejpašovanější savce světa. Kromě budování záchranného centra pracujeme s místními komunitami, a to na několika úrovních. Vzděláváme místní děti, v nichž rozvíjíme kladný vztah k přírodě, a zaměstnáváme bývalé pytláky, kteří jsou nyní našimi terénními asistenty. Hlavním záměrem všech našich snah je snížit míru nelegálního obchodování s luskouny, a tak chránit populace (nejen) těchto kriticky ohrožených zvířat ve volné přírodě.


Představení luskounů, jejich ohrožení, obchodu s nimi a toho, jak záchranný program Trenggiling usiluje o jejich ochranu na Sumatře ve spolupráci se Zoo Ostrava, ale i Zoo Praha a Zoo Olomouc, v přednášce Kateřiny Holubové pro přednáškový cyklus ostravské zoo "Zajímavosti ze světa zoologie".O tom, co je to luskoun, proč jsou tato jedinečná zvířata tak ohrožená, o jejich ochraně a spolupráci se zoologickými zahradami, o tom, jak souvisí obchod s luskouny s celosvětovou pandemií nemoci COVID-19 a ještě mnohem více v rozhovoru pro Český rozhlas s ředitelem programu Františkem Příbrským.

Zdroj: Český rozhlas