Organizování osvětových akcí

Na vzdělávání a osvětu klademe velký důraz. Naším cílem je snížit lovecký tlak na volně žijící populace luskounů a zvýšit povědomí o jejich biologii, ohrožení a chráněném statusu. Součástí osvěty je také informování o postizích, které hrozí za porušení zákona, tedy za lov, prodej či nákup luskounů a jejich šupin. Pořádáme přednášky, diskuze a osvětové soutěže na školách i v dalších institucích. Kromě toho o ohrožení a potřebě ochrany divokých zvířat vzděláváme i farmáře. Členové našeho týmu se společně se Zoo Ostrava podíleli také na vytvoření unikátní kampaně „Ukradená divočina“, která informuje o ilegálním obchodu s divokými zvířaty a částmi jejich těl v Evropě, a především pak v ČR.

orgosvetakci01
orgosvetakci02
orgosvetakci03
orgosvetakci04

1) Environmentální výchova v naší Anglicko-environmentální škole
2) Hodina environmentální výchovy o luskounech v terénní oblasti
3) Přednáška o ochraně luskounů pro děti z Mezinárodní školy v Medanu, hlavním městě Sumatry
4) Kampaň Ukradená divočina